POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Szanowni Państwo

Informujemy, iż potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2024 r. tj. od dnia 25-03-2024 godz. 12:00 do dnia 29-03-2024 godz. 16:00.


Potwierdzanie ww. woli odbywać się będzie głównie w systemie e- rekrutacja.


W dniu
25-03-2024 godz. 12:00 zostanie uruchomiony elektroniczny system potwierdzania woli kontynuacji do przedszkoli publicznych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i potwierdzić wolę, tak aby dziecko pozostało w swoim przedszkolu na kolejny rok szkolny. Potwierdzenie ww. woli odbywać się będzie poprzez stronę internetową: https://zabki.formico.pl

Po zalogowaniu na stronę należy wpisać numer PESEL dziecka i wybrać przedszkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza, a następnie nacisnąć przycisk potwierdzenia woli kontynuacji. Rodzicom, którzy nie posiadają możliwości zalogowania się do systemu, przedszkola umożliwią złożenie deklaracji osobiście.