Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 25-03-2024 godz. 12:00 do 29-03-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Data:
od: 02-04-2024 godz. 13:00 do 12-04-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 22-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 23-04-2024 godz. 10:00 do 26-04-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

Data:
od 10-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 01-08-2024 godz. 13:00 do 09-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Data:
od 16-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 19-08-2024 godz. 13:00 do 22-08-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.

Data:
od 27-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.